İzmir Barosu: Avukatız! Buradayız! Mesleğimizi savunuyoruz!

İzmir Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında Bayraklı’daki İzmir Adliyesi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Avukatız! Buradayız! Mesleğimizi savunuyoruz!” başlık açıklamayı okuyan İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, bu yıl, Avukatlar Günü’nü, Kahramanmaraş’da meydana gelen ve 11 ilimizde büyük bir yıkıma ve binlerce can kaybına neden olan depremin gölgesinde kutladıklarını dile getirdi.

“DEVLETİN ACİZLİĞİ KARŞISINDAKİ ÖFKELİYİZ”

Deprem bölgesinde görev yapan avukatlara da teşekkür eden Yılmaz, “Yitirdiklerimizin acısını, devletin kurumlarının acizliği karşısındaki öfkemizi, yasımızı öteleyip harekete geçen, ayni ve nakdi yardım organizasyonuna katılan, gönüllü olarak bölgeye giden meslektaşlarımız, stajyerlerimiz, İzmir Barosunun onurlu tarihine yeni bir sayfa eklemişlerdir. Hepsine teşekkür borçluyuz” diye konuştu.

“SALDIRIYA UĞRUYORUZ, ÖLDÜRÜLÜYORUZ”

Açıklamanın “Avukatız!” başlıklı bölümünde “Hukuk kuralları içinde var olan bir hakkın tespiti, teslimi için çalışıyoruz. Anayasanın 2. maddesinde tanımı yapılan “laik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin” tüm kurum ve kurallarının yerle bir edildiği, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerinin yok sayıldığı bir düzende görev yapıyoruz” diyen Sefa Yılmaz, “Mesleğimizi yaparken, duruşma salonlarından yaka paça dışarıya çıkarılıyoruz, tehdit ediliyoruz, adliyelerde, haciz mahallerinde saldırıya uğruyoruz, öldürülüyoruz. Ülkemiz ekonomisinde bugüne dek benzeri görülmemiş olumsuzluklar, avukatın iş alanlarının daraltılmasıyla birleştiğinde ayakta kalmakta, nefes almakta zorlanıyoruz. Özellikle genç meslektaşlarımız, ekonomik düzenin yarattığı zorluklarla karşı karşıya geldiğinde, mutsuzluğun ve umutsuzluğun sürüklediği bir zeminde var olma savaşı veriyor” ifadelerini kullandı.

AMAÇ, AVUKATI İTİBARSIZLAŞTIRMAK, DAHA DA GÜÇSÜZLEŞTİRMEK”

Meclis’e sunulan yeni yargı paketini de eleştiren İzmir Barosu Başkanu, “Bizler, vekaletname, vasiyetname, miras sözleşmesi, vb. işlerin, yargı mensubu olan biz avukatlar tarafından düzenlenmesi için mücadele ederken, giderek ödemekte zorlandığımız hatta ödeyemediğimiz vergi ve SGK prim miktarları artarken, yıllar içinde meslek tekelimizin kapsamı daraltılmış, avukatlık görevi ve mesleği kapsamındaki işlerin diğer başka meslek mensupları tarafından yürütülmesine olanak sağlanmıştır. Geçtiğimiz günlerde “Yargıda Yeni Düzenlemeler” adlandırmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve yürürlüğe giren yeni yasa hükümleri ile, bundan önce gündeme getirilen ve “Yargı Reformu” olarak sunulup yasalaşan tüm düzenlemelerde olduğu gibi, yine avukatların güçsüzleşmesi, baroların etkisinin azaltılması ve seslerinin kısılması amaçlanmaktadır. Yurttaşların hak arama özgürlüğüne ve bu kapsamda adalete erişim hakkına doğrudan müdahale anlamına gelen, ‘Dava Şartı Arabuluculuk” kapsamı genişletilmiş, avukat yargı sürecinin değil adeta bir pazarlığın öznesi hale getirilmiştir. Mesleğin ilk 5 yılında, baro keseneği alınmamasına ilişkin düzenleme, ilk bakışta genç meslektaşlarımızın lehine bir düzenleme gibi görünse de, baroların avukatlara sağladığı hizmetlerin yerine getirilmesini imkansız hale getirecektir. “Çoklu Baro” ve Türkiye Barolar Birliği’nde hakkaniyete aykırı temsil düzenlemelerinin bir devamı olan bu yasanın amacı, avukatı, baroları daha da itibarsızlaştırmak, daha da güçsüzleştirmektir” dedi.

“ADALET İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Buradayız!” başlıklı bölümde de hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceklerini aktaran Av. Sefa Yılmaz, “İzmir Barosu olarak, avukatın gereksiz görülmediği, savunmanın yok sayılmadığı bir yargı düzeni istiyoruz. Sahip olduğumuz donanımın, en önemlisi emeğimizin karşılığı olan, hak ettiğimiz koşullarda yaşamak ve mesleğimizi sürdürmek için, bağımsız ve tarafsız bir yargı için, özgürlük, demokrasi, adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Av. Yılmaz açıklamanın son bölümü olan “Mesleğimizi savunuyoruz!” kısmında da “Artık Yeter! Mesleğimize yönelen ekonomik ve fiziksel şiddet sarmalına boyun eğmeyeceğiz! Sesimizi duyurmak ve gücümüzü göstermek için her alanda var olduk, var olacağız! Bu kararlılıkla tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir