Anayasa Mahkemesinin 9 Marttaki gündemi oldukça yoğun

HDP’nin itirazı görüşülecek

Halkların Demokratik Partisinin, 2023 yılında Partiye ödenen veya ödenecek Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesinin 5/1/2023 tarihli kararının kaldırılmasına karar verilmesi talebinin incelenecek.

Gündemde hem ilk inceleme hem de esasa ilişkin dosyalar var

9 Mart 2023 – Genel Kurul Gündeminde 9 dosyanın ilk incelemesi var. Mahkeme ayrıca 3 dosya hakkında esastan karar verecek.

Genel Kolluğa ait disiplin düzenlemesi gündemde

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul edilmesine Dair Kanun’un 29. maddesinin (4) numaralı fıkrası;

“(4) Fiilin hatalı olarak vasıflandırıldığı veya düzeltilebilir bir şekil noksanlığı bulunduğu gerekçeleriyle disiplin cezasının mahkeme tarafından iptal edilmesi durumunda, kararın kesinleştiği tarihteki yetkili disiplin kurulu veya disiplin amiri, kararın tebliğinden itibaren ceza verme yetki ve sorumluluğu kapsamında yeniden değerlendirme yapar”

NOT: 2/1/2017 tarihli ve 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 29. maddesinin (4) numaralı fıkrası aynı hükme matuf olup söz konusu KHK 7068 ile Kanunlaşmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir